Довиждане на Национална лотария, билетчета ще има само от Тотото

Статията може да бъде полезна и на друг, затова ще се радваме да я
Facebook

Изненадващо днес на фона на скандали в хазартния бизнес Министерство на финансите излезе с проект за уреждане на статута на чисто нова Национална агенция по хазарта, а в преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта предлага промени, с които се въвежда своеобразен „данък печалба“ – 25 на сто.

Така вместо сегашните 15% върху стойността на залозите, таксата става 25% и се очаква да падне с 30-40%. Таксата се налага върху разликата между залозите и изплатените печалби на участниците.

Именно вчера Държавната финансова инспекция каза, че се облагат различно лотариите за държавното Тото и за частните лотарии, лицензирани от Васил Божков, като по-този начин бизнесменът е ощетил държавата с 210 млн.лв.

С промяната сега на практика се узаконява „законът Божков“ и Тотото ще плаща по-ниски такси.

„ПРОМЯНАТА Е ПРОДИКТУВАНА ОТ „НЕДОСТАТЪЦИ И ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА НА НАСТОЯЩИЯ РЕГУЛАТОР И ЦЕЛИ ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ ЧРЕЗ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФИКАСНОСТТА, БЪРЗИНАТА, ПРОЗРАЧНОСТТА И НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТТА ПРИ ПРАВОПРИЛАГАНЕТО СВЪРЗАНО С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ХАЗАРТА“, ПИШЕ В МОТИВИТЕ СИ МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ.

Досегашният колективен орган за вземане на решения – Комисията по хазарта – се закрива, договорите на работещите в нея се прекратяват. Създава се Национална агенция по хазарта, чийто изпълнителен директор ще е именно министър Владислав Горанов.

В същото време скорострелно в парламентарната комисия по бюджет и финанси, почти без дебат, бяха приети промените в Закона за хазарта, от които започна сагата.

„За“ промените гласуваха 11 народни представители, „против“ нямаше, а 6 гласуваха „въздържал се“, като това бяха представителите на БСП и ДПС. Следва промените да влязат и в пленарна зала за първо четене.

На практика се забраняват частните лотарии – „Национална лотария“ и Лотария „България“, които се разпространиха чрез търкането на талончета мълниеносно последните години и лотарията ще е е само държавна.

В началото на заседанието на комисията вносителят на предложението лидерът на НФСБ Валери Симеонов, повтори мотивите си за пореден път: „С Проектозакона се забранява организирането на хазартни игри, разпространението на билети, фишове, талони или други знаци, както и плащането на печалби на хазартни игри от лица или обекти или вериги от обекти без съответния лиценз. Текстовете предвиждат лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено или техните разновидности, да могат да се организират само от Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ след получаване на съответния лиценз. Тук говорим и за укриване на такси, като вчера стана ясно, че сумите могат да достигнат до 600 млн. лева. За мен тази дейност трябва да се осъществява от държавата и тя да си прибира тези пари. Така и парите за спорт ще бъдат много повече“.

Проектозаконът дава възможност в срок до 30 дни от влизане в сила, организаторите, чииото лиценз ще бъде прекратен, да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на печалбите, които не са изплатени до този момент.

Така, хората, които са спечелили, ще получат печалбите си.

Лотарийните билети ще се продават само в лицензирани пунктове, а не както сега навсякъде, ще са на 300 метра от училищата.

Статията може да бъде полезна и на друг, затова ще се радваме да я
Facebook