You are here:  / Pozostałe / Psycholog Lublin

Psycholog Lublin

Jak radzić sobie z nerwami? Psycholog pomoże
Agresja najczęściej kojarzy nam się z czymś bardzo niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to zwykle osoby z kolosalną ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami oraz przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, iż to mężczyźni bywają znacznie bardziej agresywni aniżeli kobiety, chociaż przyznać należy, iż niedużo jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a oraz takie nie należą do rzadkości. W Polsce jest niesłychanie wiele przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to również dzieci, jak zwierząt. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów aktywujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuci Lublin. Nie traktuje to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najlepiej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to należyty przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są przeważnie niezmiernie ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych oraz kierują się wyłącznie tym, co uznają za właściwe dla siebie. Omawiane zaburzenia przystają do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność i problemy z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: